Přihláška na workshop - Psychoterapeutické minimum

Podklady k platbě budou zaslány dodatečně v dostatečném předstihu před akcí. Touto přihláškou se evidujete do seznamu zájemců.

Osobní údaje

(* povinné položky)
Absolvoval/a jste komplexní terapeutický výcvik?

ano
ne
nyní jsem ve výcviku
o výcviku uvažuji do budoucna
jiná


Fakturační údaje  • Odesláním této přihlášky souhlasím se storno podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Platby a storno podmínky

Platby za Minimum bude provedena na základě vystavené faktury ve dvou splátkách - záloha 12 250 Kč a doplatek 12 250 Kč.

Při odhlášení do 30 dnů před zahájením programu se záloha vrací v plné výši.

Při odhlášení do 14 dnů je účtován poplatek ve výši 25% zálohy.

Při odhlášení do 7 dnů je účtován poplatek ve výši 50% zálohy.

Při odhlášení 0-6 dnů před konáním je záloha nevratná.

Pokud v případě své neúčasti na semináři za sebe včas zajistíte náhradníka, je Vaše platba převoditelná na něj a storno se v takovém případě neúčtuje.

Ze zdravotních a jiných závažných důvodů jsou storno poplatky posuzovány individuálně.

Účastník/účastnice tímto poskytuje Českému institutu biosyntézy, z. ú. (dále „ČIB“), jako správci údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedených pro evidenci zájemce o kurz. Tímto rovněž potvrzuje, že se seznámil/a se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře a že všechny údaje jsou pravdivé a poskytovány dobrovolně. Rovněž tímto souhlasí se zařazením poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou do databáze účastníků workshopů ČIBu. Účastník/účastnice je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Správcem údajů je Český institut biosyntézy, z. ú., Eliášova 21, Praha 6. Správce prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro interní účely ČIBu.